Referensprojekt

Exempel på erfarenheter och kompetens

Talli Stäket

Projekt: Talli Stäket, Järfälla

Roll: Projekt- & byggledare

Beställare/kund: Talliosake Sweden AB

Beskrivning: Nybyggnation av industribyggnader innehållande verksamhetslokaler.

Lindbackens IH

Projekt: Lindbackens Idrottshall, Uppsala

Roll: Projekt- & byggledare

Beställare/kund: Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter

Beskrivning: Nybyggnation av idrottshall uppförd i limträ. Tillkommande ytor utöver hallen var omklädningsrum samt fritidsverksamhet plan 2.

Österängens IP Etapp 2

Projekt: Österängens IP Etapp 2, Uppsala

Roll: Projekt- & byggledare

Beställare/kund: Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter

Beskrivning: Flertalet delprojekt såsom installation av nya belysningsmaster, planvärme, rivning av befintlig läktare och omklädningsrum samt nybyggnation av läktarbyggnad och servicecenter (kafé, teknikrum för idrottsplatsen m.m.).

Ulva Kvarn Besökscentrum

Projekt: Ulva Kvarn Besökscentrum, Uppsala

Roll: Projektledare

Beställare/kund: Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter

Beskrivning: Detaljplanearbete, förstudie samt projektering av ett nytt besökscentrum i ett kulturminnesmärkt hantverkarområde. Besökscentret innehåller tillagningskök, personalutrymmen, WC samt större caféyta.

Almtuna IH

Projekt: Almtuna Idrottshall, Uppsala

Roll: Projektledare

Beställare/kund: Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter

Beskrivning: Detljplanearbete, förstudie samt projektering av idrottshall med tillbyggda ytor för närliggande Österängens Idrottsplats.

Finnboda Trädgårdar

Projekt: Finnboda Trädgårdar, Nacka

Roll: Inköpare och projektledare stomme

Beställare/kund: Skanska Sverige AB

Beskrivning: Nybyggnation av flerfamiljshus. Stöttade projektet genom upphandling och utförande av stomentreprenaden.

Täby Park

Projekt: Opalen samt Klövern, Täby Park

Roll: Inköpare och projektledare stomme

Beställare/kund: Skanska Sverige AB

Beskrivning: Nybyggnation av 2st bostadskvarter med flerfamiljshus, både hyresrätter samt bostadsrätter. Stöttade projektet genom upphandling och utförande av stomentreprenaden.

Brohuset

Projekt: Brohuset, Liljeholmskajen

Roll: Projekteringsledare och konstruktör stomme

Beställare/kund: JM AB

Beskrivning: Nybyggnation av flerfamiljshus. Ansvarig projekteringsledare samt konstruktör av prefabricerad stomme.

kom igång & i mål med

APING AB